ขั้นตอนทำใบขับขี่ออนไลน์ 2564

dlt-elearning

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้แอดมินมาบอก วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564 ผ่านระบบ DLT e-learning เพียง 7 ขั้นตอนง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ช่วยกันลดความเสี่ยงจากการติดโควิท สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)

ทำใบขับขี่ออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน” ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

ทำใบขับขี่ออนไลน์

2. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ > เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม และ ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ

ทำใบขับขี่ออนไลน์

3. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม และ บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ทำใบขับขี่ออนไลน์

4. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เข้าสู่ระบบ

ทำใบขับขี่ออนไลน์

5. เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูล ให้เลือก “บัตรประชาชน” > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ทำใบขับขี่ออนไลน์

6. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่ เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต” และเลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี หรือ 2 ปีเป็น 5 ปี

ทำใบขับขี่ออนไลน์

7.เลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่ และเลือกเวลาที่ต้องการจอง จากนั้นกดยืนยันการจอง > แค็ปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ :
1. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
3. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4. โปรดแต่งกายสุภาพ