เลือกซื้อประกันภัยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ยังไงให้คุ้มค่ากับการใช้งาน ?

อัพเดทล่าสุด 14/08/2023

อย่างที่ทราบกันดีว่าประกันรถยนต์ เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว ใครที่ซื้อรถก็จำเป็นต้องซื้อประกันรถยนต์ด้วย เพราะการขับขี่บนท้องถนน อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่เลือกวันเวลา หรือสถานที่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันต่างๆ กับรถยนต์สุดที่รัก จะได้รับการดูแลโดยไม่ต้องเดือดร้อนสำหรับตัวผู้ขับขี่เองที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี ซึ่งถ้าหากมีการทำประกันเอาไว้ บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

และด้วยการทำประกันภัยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นั้นมีอยู่หลายประเภท หรือที่เรียกทั่วไปว่าประกันภัยชั้นต่างๆ ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประเภทไหนเหมาะกับใคร ประกันชั้นไหนเหมาะกับตัวเรา วันนี้ 87Garage ได้ศึกษาและข้อมูลมาให้เพื่อนๆ เพื่อการตัดสินใจเลือกทำประกันภัยให้เหมาะสบกับรถและการขับขี่ของเพื่อนๆ ค่ะ

ประกันชั้น 1 รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

ประกันชั้น 1 รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

อยากที่ทราบกันดีว่า ประกันชั้น 1 นั้นดีที่สุด มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด เมื่อเทียบกับประกันภัยชั้นอื่นๆ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุทุกกรณี รวมถึงความคุ้มครองความสูญหายจากการถูกโจรกรรม
เหมาะสำหรับ

  • รถใหม่ป้ายแดง
  • ผู้ขับขี่มือใหม่ไร้ประสบการณ์
  • รถที่ใช้งานเป็นประจำ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ แบบไม่มีคู่กรณี จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
  • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ แบบมีคู่กรณี จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
  • ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามราคาตลาด
  • บริการรถยก 24 ชั่วโมง จากอุบัติเหตุ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามราคาตลาด

การคุ้มครองรถยนต์จากการสูญหาย , ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

  • รถยนต์สูญหาย / ถูกโจรกรรม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
  • รถยนต์ไฟไหม้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
  • รถยนต์เสียหายจากอภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
  • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อคน หรือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

การคุ้มครองเพิ่มเติม

  • ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์

ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ

  • ความเสียหายต่อตัวรถ แบบไม่มีคู่กรณี จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
  • ความเสียหายต่อตัวรถ แบบมีคู่กรณี จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน

การคุ้มครองรถจากการสูญหาย , ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

  • รถสูญหาย / ถูกโจรกรรม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
  • รถไฟไหม้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
  • รถเสียหายจากอภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อครั้ง
  • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อคน หรือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

การคุ้มครองเพิ่มเติม

  • ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันชั้น 2 รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

ประกันชั้น 2 รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับประกันภัยชั้น 2 เป็นประกันภัยที่มีความคุ้มครองรองลงมา โดยยังคงได้รับความคุ้มครองในกรณีรถสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้รถ แต่จะแตกต่างจากประกันภัยชั้น 1 ตรงที่ไม่มีความคุ้มครองในส่วนของความเสียหายทั่วไป หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบก

เหมาะสำหรับ

  • รถที่ใช้งานเป็นประจำที่จอดในพื้นที่เสี่ยง เช่น ไม่มีที่จอดในรั้วรอบขอบชิด หรือ จอดไว้หน้าบ้าน
  • รถที่จำเป็นต้องจอดไว้ตามที่สาธารณะเป็นประจำ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การคุ้มครองรถยนต์จากการสูญหาย , ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

  • รถยนต์สูญหาย / ถูกโจรกรรม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
  • รถยนต์ไฟไหม้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง
  • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อคน หรือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

การคุ้มครองเพิ่มเติม

  • ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์

ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง?

การคุ้มครองรถจากการสูญหาย , ไฟไหม้

  • รถสูญหาย / ถูกโจรกรรม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
  • รถไฟไหม้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาทต่อครั้ง
  • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน หรือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

การคุ้มครองเพิ่มเติม

  • ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันชั้น 3 รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

ประกันชั้น 3 รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

ประกันภัยประเภทนี้เป็นประกันภัยที่มีความคุ้มครองต่ำที่สุดในตลาด โดยคุ้มครองเฉพาะความเสียหายสำหรับทรัพย์สินของคู่กรณี และความเสียหายของตัวรถเฉพาะอุบัติเหตุการชนกันกับยานพาหนะทางบก โดยจะไม่คุ้มครองความสูญหายจากการถูกโจรกรรม รวมถึงการถูกไฟไหม้รถ และไม่คุ้มครองความเสียหายทั่วๆ ไป ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือคู่กรณี

เหมาะสำหรับ

  • รถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป
  • รถที่ใช้งานเป็นประจำ แต่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสถานที่จอดรถ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง
  • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อคน หรือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

การคุ้มครองเพิ่มเติม

  • ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์

ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง?

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาทต่อครั้ง
  • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน หรือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

การคุ้มครองเพิ่มเติม

  • ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์
ซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดีที่สุด ราคาถูกคุ้มค่า ผ่อนได้สบาย ๆ

ซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดีที่สุด ราคาถูกคุ้มค่า ผ่อนได้สบาย ๆ

เหตุผลที่สำคัญที่สุด ในการเลือกตัดสินใจทำประกันรถ คงหนีไม่พ้นในเรื่องของเบี้ยประกันนั่นเอง รองลงมาคือความน่าเชื่อถือของบริษัท และสุดท้ายก็คือการให้บริการ เราได้รวบรวมรายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความนิยม 14 บริษัทที่เราอยากแนะนำพร้อมเบี้ยประกันเริ่มต้น จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย

หนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์ในการให้บริการมากกว่า 73 ปี มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัยด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยสำหรับบ้านละทรัพย์สิน, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุภาพ เป็นต้น โดยในส่วนของประกันรถยนต์วิริยะนั้น มีความโดดเด่นในเรื่องของจุดบริการที่มีสาขาและศูนย์ฯ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 138 แห่ง มีศูนย์ซ่อมมาตรฐานอู่วิริยะ ในโครงการมากกว่า 553 แห่งทั่วประเทศ และสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 518 แห่ง พร้อมด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุวิริยะ ตลอด 24 ชั่วโมง

วิริยะประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ของสินมั่นคง นั้นมีจุดเด่นในเรื่องของความหลากหลายของแผนประกันภัยที่มีให้เลือกถึง 19แผน ครอบคลุมทั้งประกันชั้น 1 ไปจนถึงชั้น 3 อีกทั้งยังมีแผนประกันที่แบ่งตามอายุของผู้ขับขี่ หรือ ตามเลขไมล์ที่ขับ และสำหรับรูปแบบประกันรถยนต์สินมั่นคง ที่ช่วยให้คุณประหยัดได้มากที่สุด เรียกว่า “ประกันรถยนต์ตามเวลา” ซึ่งคุณจะสามารถเลือกระยะเวลาให้ความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน พร้อมการให้บริการอย่างอบอุ่นจากสินมั่นคง สาขาทั่วประเทศทั้ง 63 แห่ง

สินมั่นคงประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท

ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย

อีกหนึ่ง บริษัทประกันรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ ที่มีแผนประกันภัยรถยนต์เฉพาะกลุ่มลูกค้าอย่าง ประกันรถยนต์ ทิพย “TIP Lady” ที่จะดูแล คุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่เป็นผู้หญิงได้อย่างอุ่นใจยิ่งขึ้น มีบริการซื้อประกันออนไลน์พร้อมต่ออายุประกันภัยโดยการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน พร้อมทั้งการดูแลอย่างใส่ใจ เบอร์โทรทิพยประกันภัย บริการแจ้งอุบัติเหตุ และเคลมประกันรถยนต์ออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทิพยประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 6,700 บาท

รู้ใจประกันออนไลน์

รู้ใจประกันออนไลน์

รู้ใจ ประกันออนไลน์ เป็นการร่วมมือกับบริษัท กรุงไทยพานิชฯ ในเครือธนาคารกรุงไทย เน้นบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ปรับแต่งแผนความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ซื้อง่าย ราคาดี และเชื่อถือได้ และยังเป็นผู้นำด้านบริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ โดยพัฒนาระบบคำนวนเบี้ยประกันรถที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้จ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ในราคาที่เหมาะสม รับประกันราคาดีที่สุด ยินดีคืนเงิน 100% หากเจอที่อื่นถูกกว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน พร้อมทั้งการดูแลอย่างใส่ใจ แม้ในเวลาฉุกเฉิน พร้อมไปช่วยเหลือภายใน 30 นาที เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ด้วยประกันภัยที่รู้ใจกว่า ประหยัดกว่า

รู้ใจ : ราคาเริ่มต้น 4,645 บาท

ประกันรถยนต์เทเวศ

ประกันรถยนต์เทเวศ

เทเวศประกันภัย เปิดดำเนินการมามากกว่า 70 ปีแล้วเช่นกัน มีการให้บริการประกันภัยด้านต่างๆ แบบครบวงจร โดยแผนประกันภัยรถยนต์ของ บริษัทเทเวศประกันภัย มีทุนประกันหลากหลายเรทให้คุณเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่มี ทุนประกันเริ่มต้น 100,000 บาท และสูงสุดถึง 650,000 บาท จึงให้ความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจได้มากกว่า

ประกันรถยนต์เทเวศ : ราคาเริ่มต้น 6,800 บาท

ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย

อีกหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัยที่เปิดให้บริการคู่คนไทยมาอย่างยาวนานแล้ว โดยในปัจจุบัน thaisri insurance ได้ร่วมมือกับ ERGO Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประกันระดับแนวหน้าขนาดใหญ่ในประเทศเยอรมันและยุโรป จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไทยศรี ที่โดเด่นคือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 Super Car โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการมอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ถึง 50% ในกรณีที่ไม่มีการเคลมติดต่อกัน 4 ปี

ไทยศรีประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 7,100 บาท

ธนชาติประกันภัย

ธนชาติประกันภัย

ธนชาตประกันภัย ก่อตั้งมาเมื่อปี 2540 แต่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถก้าวขึ้นมาติดอันดับ และเป็นที่รู้จักของผู้ขับขี่รถะมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการ เจ้าหน้าที่ติดต่อง่าย เคลมเร็ว อู่ซ่อมไว รวมทั้งมีอู่ซ่อมในเครือมากกว่า 1,200 อู่ทั่วประเทศ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ของธนชาตประกันภัยเองก็มีจุดเด่นที่ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก และมีบริการเคลมง่ายผ่าน Line Service ได้ตลอด 24 ชม.

ธนชาติประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นบริษัทประกันภัยต่างชาติที่เข้ามามีหุ้นส่วนกับคนไทย ซึ่งส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินมาก โดยจุดเด่นของประกันรถยนต์ชั้น 1 ของ MSIG คือมีรูปแบบใหม่ๆให้เลือกมากมาย เช่น ประกันรถยนต์ที่ได้นำแนวคิดโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และคำนวณเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย ทำให้สามารถเลือกและคำนวนเบี้ยได้เองอย่างเหมาะสมกับการขับขี่ของแต่ละบุคคล

เอม เอส ไอ จี ประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท

แอลเอ็มจีประกันภัย

แอลเอ็มจีประกันภัย

แอลเอ็มจี ประกันภัย มีประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า 100 ปี และมีตั้งอยู่ใน 15 ประเทศทั่วโลก โดยในประเทศไทยนั้น แอลเอ็มจีประกันภัย มีชื่อเดิมว่า นารายณ์สากลประกันภัย ในด้านประกันชั้น 1 ของแอลเอ็มจี ประกันภัยนั้นได้รับความนิยม เพราะมีชื่อเสียงด้านเบี้ยประกันถูก และให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา

แอลเอ็มจีประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 7,300 บาท

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัทประกันภัยสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความมั่นคงและชื่อเสียงทางด้านการเงิน มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายครบวงจร เรื่องการเคลมสินไหมก็รวดเร็วเพราะสามารถแจ้งเคลมผ่านออนไลน์ได้! อีกหนึ่งจุดเด่นของประกันรถยนต์ชั้น 1 ของคุ้มภัยโตเกียวมารีนเลย นั่นคือ ศูนย์ซ่อมในเครือมีมาตรฐาน ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย และเคลมง่ายและรวดเร็ว

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 6,200 บาท

เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย

เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันภัยที่มีจุดเด่นในเรื่องของเบี้ยประกันที่ค่อนข้างถูก มาพร้อมการบริการที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลม นอกจากนั้นยังมีแผนประกันรถยนต์ให้เลือกตามความต้องการอย่างครอบคลุมมากถึง 10 แผน คุ้มครองครบทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และความเสียหายต่อตัวรถ แม้จะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี รวมไปถึงการคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กับเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,900 บาท

เมืองไทยประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 6,800 บาท

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทที่เปิดมายาวนานกว่า 70 ปี และได้รับความนิยมเป็นเบอร์ต้น ๆ ทั้งในเรื่องประกันรถยนต์ และประกันภัยด้านอื่น ๆ โดดเด่นในเรื่องการบริการ ไม่มีปัญหาเรื่องการเคลม เคลมง่าย เคลมไว และล่าสุดได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ที่มีแอปพลิเคชันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการแจ้งเคลมประกัน มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชม. และบริการด้านงานซ่อม Quick Repair บริการซ่อมสีด่วนอย่างมีคุณภาพภายใน 5 ชม.

กรุงเทพประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 6,600 บาท

กรุงเทพประกันภัย

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย อีกหนึ่งประกันภัยที่มีจุดเด่นที่มีอู่อยู่ในเครือเป็นจำนวนมาก บริการหลังการขายที่ดี เคลมง่าย เคลมไว มีบริการช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. นอกจากนั้นยังมีรูปแบบของประกันรถยนต์ที่มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1 ที่มีเบี้ยประกันต่ำ แต่เงินทุนประกันสูง และที่คุ้นหูก็คือ ประกันภัยแบบเปิด-ปิด ที่สามารถเปิดใช้เมื่อใช้งานรถยนต์ และปิดไว้เมื่อไม่ได้ใช้รถ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเป็นที่นิยมสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถแต่ต้องการจะให้มีประกันตลอดเผื่อเวลาฉุกเฉิน

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 5,600 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เป็นบริษัทประกันที่ทำธุรกิจในเมืองไทยมายาวนานกว่า 70 ปี มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงด้านการเงิน ในส่วนประกันภัยรถยนต์มีทั้งแบบชั้น 1, 2+, 3+ และ 3 สามารถเลือกซ่อมได้ทั้งศูนย์หรืออู่ในเครือ มีเจ้าหน้าที่แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เคลมไว และบริการที่รวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีอู่ และศูนย์ซ่อมที่ได้มาตรฐานมากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย : ราคาเริ่มต้น 6,701 บาท

**หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้**

จากบทความข้างต้น จะเห็นว่าประกันภัยแต่ละประเภทก็มีความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา หรือลักษณะการขับขี่ของผู้ใช้รถ แต่ถึงแม้ว่าเราจะทำประกันภัยชั้นใดแล้วก็ตาม ก็ควรที่จะขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท ใช้ความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และครอบครัวตัวผู้ขับขี่เอง รวมถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนอีกด้วย